×
GCC在2022 年餘下既幾個月時間內及往後既日子裡面
2022/09/06 03:16

係對上兩三個月時間裡面疫情雖然嚴峻,但係都無阻我地公司舉辦唔同既活動,取得空前的成功,令到有更多既朋友能夠認識我地公司,同時亦有唔少既新客戶選擇相信我地,係到要多謝各位前來參加我地活動既朋友既踴躍支持, 在2022 年餘下既幾個月時間內及往後既日子裡面 我地會有更多更多唔同既活動會陸續舉辦,希望同大家可以盡快再見,亦都希望到時可以繼續得到大家既支持